Darbo teisė

Konsultuojame dėl:

 • darbuotojų įdarbinimo
 • darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo
 • darbo užmokesčio nustatymo, pakeitimo, kitų su darbo santykiais susijusių mokėjimų 
 • darbo ir poilsio laiko nustatymo (pertraukų, poilsio dienų, kasmetinių atostogų, tikslinių atostogų)
 • darbuotojų drausminės atsakomybės taikymo (drausminės atsakomybės taikymo pagrindų, procedūrų, drausminės nuobaudos parinkimo, drausminės nuobaudos taikymo terminių) 
 • darbuotojų materialinės atsakomybės taikymo 
 • konfidencialumo, nekonkuravimo susitarimų sudarymo ir vykdymo
 • kitais darbo santykiuose iškylančiais klausimais
 • rengiame darbo, konfidencialumo, nekonkuravimo, materialinės atsakomybės bei kitas sutartis
 • ir kitais klausimais

Rengiame dokumentus ir atstovaujame nagrinėjant darbo ginčus Darbo ginčų komisijose ir teismuose dėl:
 
 • darbo sutarties nutraukimo, darbo sutarties sąlygų pakeitimo pagrįstumo 
 • darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių įmokų mokėjimo
 • drausminių nuobaudų skyrimo pagrįstumo
 • darbdaviui padarytos materialinės žalos atlyginimo
 • darbuotojui padarytos žalos atlyginimo pagrindų ir sąlygų 
 • kitais iš darbo teisinių santykių kylančiais klausimais

Rengiame dokumentus ir atstovaujame Valstybinėje darbo inspekcijoje ir teismuose.