Darbo teisė

Konsultuojame dėl:

 • darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo
 • darbo užmokesčio, priedų mokėjimo, pakeitimo, kitų su darbo santykiais susijusių mokėjimų
 • darbo ir poilsio laiko nustatymo, pakeitimo
 • kasmetinių atostogų suteikimo, atšaukimo iš atsotogų
 • tikslinių atostogų suteikimo (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, atostogų vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinių, nemokamų)
 • dėl drausminių nuobaudų panaikinimo
 • dėl materialinės atsakomybės taikymo
 • kitais darbo santykiuose kylančiais klausimais

Rengiame dokumentus ir atstovaujame nagrinėjant darbuotojo ir darbdavio ginčus Darbo ginčų komisijoje ir teismuose:

 • priteisiant neišmokėtą darbo užmokestį bei kitus su darbo teisiniais santykiais susijusius mokėjimus (kompensacijas, išeitines išmokas)
 • ginčijant darbo sutarties nutraukimą
 • ginčijant darbo sutarties  salygų pakeitimą
 • ginčijant drausminių nuobaudų skyrimą
 • priteisiant žalą, padarytą darbuotojo sveikatai, turtui
 • atlyginant materialinę žalą darbdaviui
 • kitais iš darbo teisinių santykių kylančiais klausimais 

Rengiame dokumentus ir atstovaujame Valstybinėje darbo inspekcijoje