Įmonių teisė

Konsultuojame ir ruošiame dokumentus dėl:
 
 • juridinių asmenų steigimo:
  - konsultuojame dėl tinkamiausios teisinės formos parinkimo, dėl įmonės valdymo struktūros sudarymo, valdymo organų kompetencijos paskirstymo
  - parengiame visus steigimo procedūroms reikalingus dokumentus (įstatus, nuostatus, steigimo sutartis, sprendimus, protokolus ir kt.)
  - konsultuojame steigėjus visais steigimo dokumentų rengimo klausimais
 • akcijų įsigijimo ar perleidimo
 • komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančios informacijos apsaugos
 • sprendžiant juridinių asmenų organų (vadovų, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių), juridinio asmens dalyvių (akcininkų, narių, pajininkų) atsakomybės klausimus
 • sušaukiant, vedant juridinio asmens dalyvių susirinkimus bei ruošiant su tuo susijusius dokumentus (protokolus, sprendimus)
 • sprendžiant klausimus dėl bankroto bylos iškėlimo, restruktūrizavimo
 • juridinių asmenų pertvarkymo:
  - parengiame visus įmonės pertvarkymo procedūroms reikalingus dokumentus (sprendimus, įstatus, nuostatus, protokolus ir kt.)
 • juridinių asmenų reorganizavimo:
  -  parengiame reorganizavimo sąlygas, reikiamas ataskaitas bei ataskaitų vertinimus
  - parengiame visus reorganizavimo procedūroms reikalingus dokumentus (turto ir įsipareigojimų perdavimo aktus, sprendimus, įstatus, protokolus ir kt.)
 • juridinių asmenų veiklos sustabdymo
 • juridinių asmenų likvidavimo:
  - parengiame likvidavimo aktą, reikiamas ataskaitas, atliekame ataskaitų vertinimus
  - parengiame visus įmonės likvidavimo ir išregistravimo procedūroms reikalingus dokumentus (turto perdavimo aktus, skelbimus apie likvidavimą, sprendimus, deklaracijas, protokolus ir kt.)
 •  ir kitais klausimais