Nekilnojamojo turto teisė

Konsultuojame dėl:

 • statinių ir žemės pirkimo, pardavimo, dovanojimo, mainų, nuomos, panaudos
 • turto įkeitimo (hipotekos) ir jų pabaigos 
 • nekilnojamojo turto statybų (gyvenamųjų namų, kotedžų, butų)
 • sprendžiant ginčus dėl turto priklausomybės, turto dalių nustatymo 
 • turto padalijimo, atidalijimo, tikslinės paskirties keitimo
 • naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarkos nustatymo 
 • nuosavybės teisių suvaržymo (servituto, uzufrukto nustatymas ir pabaiga)
 • pažeistų turto savininko teisių gynimo (žalos atlyginimo, iškeldinimo ir kt.)
 • nuosavybės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo
 • ginčų su turto administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrijomis
 • ir kitais klausimais

Ruošiame dokumentus ir atstovaujame:

 • derybose, koordinuojame ir prižiūrime nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, nuomos ir kitų sandorių sudarymo procesus ir sudarytų sandorių vykdymą
 • nustatant naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarką
 • padalijant/atidalijant nekilnojamąjį turtą
 • nustatant servitutą, uzufruktą
 • keičiant nekilnojamojo turto tikslinę paskirtį
 • nustatant nuosavybės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą
 • valstybinėse institucijose bei teismuose nagrinėjant ginčus dėl nekilnojamojo turto valdymo, naudojimosi ir disponavimo
 • sprendžiant kitus su nekilnojamuoju turtu susijusius klausimus