Sutartys

Konsultuojame dėl:

  • sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo ar pripažinimo negaliojančiomis
  • sutarčių įvykdymo užtikrinimo (hipoteka, įkeitimas, laidavimas, rankpinigiai, vekselis, kiti sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai)
  • sutartinių teisių bei pareigų perleidimo 
  • sutarčių nevykdymo pasekmių 
  • ir kitais klausimais

Ruošiame dokumentus ir atstovaujame:

  • rengiant individualius poreikius atitinkančias sutartis (pirkimo-pardavimo, rangos, nuomos, paslaugų teikimo, panaudos, paskolos, tarpininkavimo, bendradarbiavimo ir kt.)
  • atliekant sutarčių ir kitų juridinę galią turinčių dokumentų teisinį vertinimą
  • derybose dėl sutarčių sudarymo, pakeitimo, nevykdymo, nutraukimo
  • sudarant bei tvirtinant sutartis pas notarą
  • ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sutarčių nutraukimo, pripažinimo negaliojančiomis