Žmonėms, nesiklausantiems
patarimų, neįmanoma padėti
B. Franklinas